Profiel

2
leo burgering
Achtergrond

leo burgering heeft nog geen verdere informatie ingevuld.

Werkervaring

leo burgering heeft nog geen verdere informatie ingevuld.

Opleiding(en)

leo burgering heeft nog geen verdere informatie ingevuld.

Prestige

Huidig niveau
2

Voortgang tot volgend niveau
6 / 10